Life coaching
in Lierde

Contacteer Ons

Meester van je Missie: Het Ontgrendelen van Kracht met de Cirkel van Betrokkenheid en de Kunst van Invloed

CIRKEL VAN BETROKKENHEID VS CIRKEL VAN INVLOED


De cirkel van betrokkenheid vs de cirkel van invloed (een variatie op de locus van controle van Rotter) toont je hoe je in het leven staat: heb jij impact op je omgeving of heeft je omgeving impact op jou? Ben je reactief (of een slachtoffer) of sta je eerder proactief in het leven ( met je beslissingen, keuzes, vooruitzichten, resultaten, gedragingen en de gevolgen)?


De cirkel van betrokkenheid toont waar je energie naartoe gaat wanneer  je je aandacht richt op anderen/de buitenwereld. Dat kunnen zijn: beroemdheden die we adoreren, social media influencers, onze gelijken/kennissen/vrienden/familie/…

Mensen die vooral leven volgens de cirkel van betrokkenheid laten de buitenwereld invloed uitoefenen op hoe ze zich kleden, wat ze eten, wat ze doen, welke job ze uitoefenen, waar ze ‘ja’ of ‘nee’ op zeggen, waar ze voor staan, wat ze leuk en niet leuk vinden,...


AFBEELDING CIRKEL VAN BETROKKENHEIDSommige mensen leven hun leven in angst door wat ze lezen in de krant of zien op TV. Anderen verlaten nooit hun geboortestad of dorp omdat hun familie daar niet akkoord mee gaat of omdat ze het gewoon niet aandurven om iets nieuws te proberen en hun grenzen te verleggen.


De meeste mensen die in deze categorie vallen, worden hoofdzakelijk gedreven door de angst om er niet bij te horen. Ze hechten heel veel belang aan wat anderen over hen denken wanneer ze gewoon zouden doen wat ze zelf echt willen.Mensen die leven en handelen volgens de cirkel van invloed worden gedreven door hun eigen doelen en waarden ongeacht de standaard of verwachtingen van anderen.

Mensen in deze categorie laten zich niet controleren door wat anderen zeggen of doen. 

Zij aanvaarden dat ze geen controle hebben over het nieuws, de nieuwste trends, de mening van anderen, het weer of de economie. Wel hebben zij volledige invloed op wat ze kopen, waar ze werken, hoe ze zich voelen, hoe ze zich gedragen, hoe ze reageren, wat ze doen en waar ze wonen.


AFBEELDING CIRKEL VAN INVLOEDZe hebben genoeg innerlijke kracht om hun eigen beslissingen te nemen zonder beïnvloed  te worden door hun omgeving. Ze stellen duidelijke grenzen en kiezen zelf wat ze al dan niet geloven.


ROTTERS LOCUS VAN CONTROLE 


Het principe van ‘locus van controle’ is bedacht door Julian Rotter. Het veronderstelt het idee dat mensen ofwel geneigd zijn te geloven dat controle een intern gegeven is (zij hebben zelf controle over hun leven) of eerder dat controle extern is (hun omgeving/omstandigheden/… heeft een sterke invloed op hoe je leven er uitziet).


Sommige mensen hebben een volledig externe of interne locus van controle. Anderen vertonen meer balans tussen deze twee, bijvoorbeeld een meer interne locus van controle thuis en een eerder externe locus van controle op het werk.


INTERNE LOCUS VAN CONTROLE: mensen met een hoge interne locus van controle geloven in hun capaciteiten om zichzelf te managen en hun omgeving te beïnvloeden. Ze zien zichzelf als capabel om hun toekomst in te richten volgens hun condities en ze zijn zich bewust dat hun succes of falen enkel en alleen het gevolg is van hun keuzes en hun handelen. Hun geloof in hun eigen capaciteiten kan leiden tot een groter zelfvertrouwen en zij zullen actief op zoek gaan naar de juiste informatie die hen helpt om invloed uit te oefenen op mensen en situaties. Mensen met een interne locus van controle zijn eerder gemotiveerd en gedreven door succes.


EXTERNE LOCUS VAN CONTROLE: deze mensen zijn ervan overtuigd dat ze weinig of geen impact hebben op hun omgeving of op wat anderen doen. Zij geloven eerder dan andere mensen controle hebben over hen en dat hen niets anders te doen staat dan te gehoorzamen.

Mensen die extern georiënteerd zijn, neigen naar eerder fatalistisch denken. Zij zien de dingen vanuit het perspectief dat het leven hen overkomt zonder dat ze er invloed op hebben. Dit maakt hen eerder passief en aanvaardend. Succes in hun leven zullen ze toeschrijven aan puur geluk en niet aan hun eigen capaciteiten of inbreng.


TEST JEZELF


Onderstaande vragenlijst helpt je te bepalen waar jouw focus van controle ligt. Elke vraag is opgebouwd uit twee statements (a of b). Selecteer bij elk paar het statement waarvan jij het sterkste gelooft dat het waar is. En dit is belangrijk! Kies de uitspraak waarvan jij het gelooft dat die waar is en niet de uitspraak waarvan je denkt dat ze ‘politiek correct’ is of waarvan je zou willen dat ze waar is. Deze vragenlijst gaat over jouw persoonlijke overtuigingen; er is dus geen goed of fout antwoord.


Kies je antwoord zorgvuldig maar denk er ook niet te veel over na. Bij sommige uitspraken zal je misschien het gevoel hebben dat ze geen van beiden kloppen, maar kies daar dan het antwoord dat het meeste aanleunt bij jou. Maak bij elk paar een keuze, ongeacht wat je antwoord op voorgaande uitspraken was. Zie ze echt als losstaande paren.


 1. a) Kinderen komen vaker in probleemsituaties terecht wanneer ouders hen te veel straffen

b) Het probleem bij veel kinderen vandaag is dat ouders te laks zijn en hen te zacht aanpakken


 1. a) Vaak zijn onprettige zaken in het leven te wijten aan ‘pech hebben’

b) Tegenslag in het leven is het resultaat van gemaakte fouten


 1. a) Eén van de hoofdredenen van oorlog is omdat mensen niet voldoende interesse tonen (onverschillig staan) t.o.v. politiek

b) Er zal altijd oorlog zijn, ongeacht hoe hard mensen ook proberen om die te voorkomen.


 1. a) Uiteindelijk krijgen mensen altijd het respect dat ze verdienen

b) Jammer genoeg maakt het niet uit hoe hard mensen hun best doen; vaak wordt de waarde van mensen niet opgemerkt.


 1. a) De idee dat leraren niet fair zijn met hun leerlingen is belachelijk

b) Veel studenten beseffen niet hoe groot de impact van toevallige gebeurtenissen is op hun resultaten.


 1. a) Zonder de juiste invloed kan een individu geen effectief leider worden.

b) Bekwame mensen die er niet in slagen om een leider te worden, hebben de kansen die zich aandienden niet genomen.


 1. a) Het maakt niet uit hoe hard je probeert, sommige mensen zullen je nooit leuk vinden.

b) Mensen die er niet in slagen om leuk gevonden te worden, weten gewoon niet hoe ze met anderen moeten omgaan.


 1. a) Erfelijkheid speelt een belangrijke rol in iemands persoonlijkheid

b) Hoe iemand is, wordt bepaald door zijn/haar persoonlijke ervaringen.


 1. a) Ik heb al vaak vastgesteld dat wat moet gebeuren ook zal gebeuren 

b) Vertrouwen op het lot werkt voor mij niet zo goed als een duidelijk actieplan uitwerken.


 1. a) Bij een goed voorbereid student is er zelden of nooit sprake van een ‘oneerlijke’ test.

b) Het komt heel vaak voor dat examenvragen helemaal niets te maken hebben met de cursus en daarom is het vrijwel zinloos om te studeren.


 1. a) Succes is het resultaat van hard werken; geluk heeft hier weinig om niets mee te maken.

b) Een goede job bemachtigen is vaak het gevolg van op het juiste moment op de juiste plaats te zijn.


 1. a) Jan met de pet kan invloed uitoefenen op regeringsbeslissingen.

b) De wereld wordt geleid door die enkele machthebbers en daar kan de gewone burger weinig of niets tegenin brengen.


 1. a) Wanneer ik plannen maak, kan ik ze vrijwel altijd verwezenlijken.

b) Het is niet altijd goed om te ver vooruit te plannen, want heel vaak blijkt de uitkomst af te hangen van geluk of pech hebben.


 1. a) Sommige mensen zijn gewoon inherent slecht.

b) In elke mens zit iets goeds.


 1. a) In mijn geval heeft krijgen wat ik wil weinig of niets te maken met ‘geluk hebben’.

b) Heel vaak mogen we onze beslissingen nemen door te gokken op kop of munt.


 1. a) Wie de baas wordt, wordt vaak bepaald door wie als eerste op de juiste plaats was.

b) Mensen ertoe krijgen de juiste dingen te doen, hangt af van je capaciteiten. Van geluk is hier eigenlijk geen sprake.


 1. a) Wanneer het over wereldzaken gaat, zijn de meeste van ons het slachtoffer van krachten/machten waar we geen kennis van en geen controle over hebben.

b) Door actief deel te nemen aan politieke en sociale zaken, kunnen mensen invloed uitoefenen op wereldgebeurtenissen.


 1. a) De meerderheid van de mensen beseft niet hoe groot de impact van toevallige gebeurtenissen is op hun leven.

b) Er is niet zoiets als ‘geluk hebben’.


 1. a) Je moet altijd bereid zijn je fouten toe te geven.

b) Het is beter je fouten te verbergen.


 1. a) Het is niet gemakkelijk om te weten of iemand je echt leuk vindt of niet.

b) Hoeveel vrienden je hebt, hangt af van hoe sympathiek je bent.


 1. a) Op lange termijn worden de slechte dingen die ons overkomen gecompenseerd met de goede dingen.

b) De meeste tegenslagen zijn het resultaat van gebrek aan kunde, luiheid, onwetendheid of alle drie.


 1. a) Met genoeg inspanning kunnen we politieke corruptie uitroeien.

b) Het is moeilijk voor de gewone burger om invloed uit te oefenen op wat politici binnenskamers doen.


 1. a) Soms begrijp ik niet hoe leerkrachten tot de scores komen die ze hun studenten geven.

b) Er is een direct verband tussen hoe hard ik studeer en de resultaten die ik behaal.


 1. a) Een goed leider verwacht van zijn mensen dat ze zelf beslissingen nemen over wat ze moeten doen.

b) Een goed leider zegt klaar en duidelijk wat zijn werknemers moeten doen.


 1. a) Ik heb heel vaak het gevoel dat ik geen impact heb op dingen die me overkomen.

b) Ik kan moeilijk geloven dat geluk een belangrijke rol speelt in mijn leven.


 1. a) Mensen zijn eenzaam omdat ze niet proberen om vriendelijk te zijn.

b) Het is zinloos om hard je best te doen om mensen te plezieren. Als ze je leuk vinden, vinden ze je leuk.


 1. a) Wat er met mij gebeurt, heb ik zelf in de hand.

b) Soms heb ik het gevoel dat ik geen controle heb over de richting waarin ik ga.


 1. a) Het merendeel van de tijd begrijp ik totaal niet waarom politici doen wat ze doen.

b) Op lange termijn zijn de mensen verantwoordelijk voor slecht bestuur zowel op nationaal als op lokaal niveau.Score: geef 1 punt voor de volgende uitsprake: 2.a , 3.b , 4.b , 5.b , 6.a , 7.a , 9.a , 10.b , 11.b , 12.b , 13.b , 15.b , 16.a , 17.a , 18.a , 20.a , 21.a , 22.b , 23.a , 25.a , 26.b , 27.b , 29.a


EEN HOGERE SCORE = EXTERNE LOCUS VAN CONTROLE

EEN LAGERE SCORE = INTERNE LOCUS VAN CONTROLEWANNEER JE VOORAL EXTERN GEORIËNTEERD BENT ZAL JE WAARSCHIJNLIJK MEER STRESS ERVAREN IN JE LEVEN DAN IEMAND DIE INTERN GEORIËNTEERD IS.

JE LEGT JEZELF VEEL MEER DRUK OP DOOR MEE TE WILLEN MET DE MASSA, IEDEREEN TE WILLEN PLEZIEREN, NIET TE KIEZEN VOOR WAT JIJ ECHT WILT,...


Deze oefening kan er eentje zijn die je aan het denken zet. Ervaar je dat je heel veel druk van buitenaf ervaart en word je daar niet bepaald gelukkig van dan kan je jezelf de vraag stellen of en hoe je hiermee aan te slag wilt. 

Neem je zelf controle of …


Veel liefs

Joke


Deel dit bericht :
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken